628 grudnia w Warszawie na palcu Nieznanego Żołnierza odbyły się uroczystości związane z obchodami 103. Rocznicy Zwycięskiego Poważania Wielkopolskiego.

Mimo, że święto po raz pierwszy ma charakter państwowy, jego gospodarzem w Poznaniu i Warszawie pozostaje Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Razem z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem Wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem, Członkiem ZWW Jackiem Bogusławskim oraz Tadeuszem Musiałem, Prezesem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Wawrzyńcem Wierzejewskim, Prezesem Wielkopolskiego Oddziału TPPW i Zenonem Wechmannem, Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Kombatantów złożyliśmy kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przy pomniku Powstańców Wielkopolskich i Śląskich na Powązkach.

6 6 6 6