6W środę 29 grudnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisałem umowę z Wójtem Gminy Przemęt Januszem Frąckowiakiem na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie w wysokości  ponad 145 tys. zł umożliwi kontynuację zadania pt. „Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Dziennego Pobytu i Żłobka w miejscowości Błotnica – etap II”. Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, którego nabór przeprowadziła Wielkopolska Lokalna Grupa Działania „Kraina Lasów i Jezior”.

6 6