1We wtorek 25 września podpisałem umy na realizację projektów z PROW na lata 2014-2020. Umowy z włodarzami gmin podpisywałem w Jaraczewie, Kobylej Górze i Cekowie Kolonii. 

Poniżej wykaz podpisanych umów:

Gmina Jaraczewo 
Tytuł: Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko,
Cel/zakres: Stworzenie miejsca, które daje możliwość wspólnego spędzania czasu (wielopokoleniowo),
a co za tym idzie pozwala na wymianę poglądów i doświadczeń oraz naukę od najmłodszych lat wspólnej zabawy, wrażliwości na drugą osobę, umiejętności zawiązywania przyjaźni. Miejsce to również będzie oazą tolerancji i wzajemnego szacunku dla siebie i wspólnoty jaką jest sołectwo

- Kwota pomocy: 360 238,00 PLN
- Wartość całkowita: 566 147,10 PLN
- ilość uzyskanych punktów 26


Gmina Kobyla Góra 
Tytuł: Kształtowanie przestrzeni publicznej Gminy Kobyla Góra poprzez rewitalizację placu
w centrum Kobylej Góry i utworzenie ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego do zapory zbiornika retencyjnego "Blewązka"

Cel/zakres: Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego do zapory zbiornika retencyjnego "Blewązka" (miejscowość Kobyla Góra), Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego do zapory zbiornika retencyjnego "Blewązka" (miejscowość Ligota), Rewitalizacja placu w centrum Kobylej Góry (branża elektryczna) poprzez oświetlenie fontanny oprawami solarnymi

-Kwota pomocy: 688 809,00 PLN
- Wartość całkowita: 1082 523,11 PLN
- ilość uzyskanych punktów 26

Gmina Ceków-Kolonia 
Tytuł: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Morawin i Nowa Plewnia

Zakres/Cel: Rekultywacja terenów zielonych, montaż oświetlenia hybrydowego, utwardzenie alejek, siłownia zewnętrzna, plac rekreacyjny, plac zabaw, oświetlenie hybrydowe

- Kwota pomocy: 369 809,00
- Wartość całkowita: 581 187,30 PLN
- Ilość uzyskanych punktów 28

1 1