1W środę 26 września w Kaliszu, jako Prezes Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego wziąłem udział w konferencji prasowej, w trakcie której zaprezentowaliśmy kandydatów do Rady Powiatu Kaliskiego.

 

Do Rady Powiatu Kaliskiego startują zarówno członkowie PSL jak i jego sympatycy. Tradycyjnie jest 5 okręgów wyborczych, jednak zaszły pewne zmiany w ich granicach – Gmina Opatówek jest samodzielnym okręgiem wyborczym a Gmina Godziesze dołączyła do okręgu z Gminą Brzeziny i Szczytniki.

Okręg nr 1 to Gminy Lisków i Koźminek, a liderem tej listy kandydatów po raz kolejny jest starosta kaliski Krzysztof Nosal. Kolejnymi osobami na na liście są: Andrzej Miklas, wójt Gminy Koźminek, radna Monika Nowak-Brodzińska, Magda Skowron, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Moskurni, Michał Wojciechowski, sołtys miejscowości Budy Liskowskie. - Zmiany i rewolucje są dobre co kilkaset lat, a w powiecie kaliskim potrzebna jest stabilizacja i kontynuacja tego co robimy – mówił Krzysztof Nosal. - Mamy pełny przekrój zawodowy, społeczny i terytorialny. Jest to sprawdzona drużyna, wszyscy mają bogate doświadczenie w działalności społecznej.

Okręg nr 2, do którego należy Gmina Opatówek otwiera przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak. - Walczymy o 3 mandaty w przyszłej Radzie Powiatu. W Opatówku mamy zgromadzonych szereg instytucji powiatowych, ponieważ mamy Zespół Szkół Ogrodniczych i Muzeum Historii Przemysłu. W Opatówku największą miejscowością i wsią sołecką jest Opatówek. Nie wyobrażałem sobie, żeby na tych listach nie znalazła się wielka społeczniczka, sołtys Opatówka, Karolina Olejniczak- mówił Mieczysław Łuczak. Na kolejnych pozycjach znaleźli się Artur Matysiak, wieloletni społecznik i członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej, Halina Dobrzańska – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Opatówku od wielu kadencji. Na piątej pozycji znalazł się Jerzy Marciniak, dyrektor Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, wieloletni samorządowiec.

Okręg nr 3, pięciomandatowy, czyli Gmina Blizanów i Żelazków. Liderem tej listy jest Janusz Nowak, radny Rady Powiatu Kaliskiego i członek Zarządu Powiatu od trzech kadencji. Czwarta na liście jest Katarzyna Grzelak, pracownik Izb Rolniczych, pozycję piątą zajmuje Tomasz Połchowski, członek OSP Janków Pierwszy, szóstka to Longina Kłodzińska miejscowości Tykadłów, a listę zamyka Krzysztof Bączkiewicz, samorządowiec, społecznik, prezes Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Blizanów.

Okręg nr 4, do którego wchodzą Gminy Ceków i Mycielin otwiera Sławomir Czapski, wieloletni radny Rady Powiatu, były wicestarosta kaliski. Na liście znaleźli się Jerzy Matuszewski, wójt Gminy Mycielin, Małgorzata Kosmala, dyrektor przedszkola Zbiersku, Jolanta Tomczyk, radna Rady Powiatu Kaliskiego i dyrektor szkoły podstawowej, Katarzyna Lis, społeczniczka, Dariusz Korczyński, przedsiębiorca, budowlaniec. Ostatni okręg wyborczy otwiera Jan Kłysz, wicestarosta kaliski. Drugi na liście jest Benedykt Owczarek, radny Rady Powiatu od początku jego istnienia. Kolejne pozycje zajęli Józef Szymański, radny Powiatu Kaliskiego i pracownik Urzędu Miejskiego w Kaliszu – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Grażyna Misiak, radna Powiatu Kaliskiego, Magdalena Zdrowicka-Warzyniak, pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, Eugeniusz Kurzawa, działacz sportowy, naczelnik OSP w Godzieszach. Na siódmym miejscu jest Krzysztof Zawadzki, były komendant policji w Szczytnikach, sympatyk PSL, listę zamyka Małgorzata Banaś, radna Powiatu Kaliskiego, sekretarz Rady Gminy Godziesze. 

1 1 1

1 1 1

Zachęcam także do obejrzenia relacji filmowej z konferencji, która znajduje się poniżej