W piątek 8. lipca gościłem w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego delegacje z Miasta Okinoshima i Prefektury Shimane w Japonii oraz Miasta i Gminy Krotoszyn. Wizyta była związana z podpisaniem porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Okinoshima oraz Miastem i Gminą Krotoszyn. Jest to historyczne wydarzenie nie tylko dla Wielkopolski, ale również w skali kraju. Krotoszyn jest bowiem pierwszym samorządem lokalnym w Polsce, który podpisał umowę partnerską z samorządem w Japonii. Dzięki współpracy Krotoszyna z Okinoshimą możliwe stało się nawiązanie rozmów biznesowych dla Wielkopolski z władzami Prefektury Shimane, które mogą zaowocować współpracą również na poziomie regionalnym. Podczas spotkania przekazałem przedstawicielom Prefektury Shimane zaproszenie do zaprezentowania swojego regionu w czasie wrześniowych targów "Smaki Regionów", które odbędą się w Poznaniu.

2  2 2