1W czwartkowe popołudnie 23 stycznia w miejscowości Dzierzbin gm. Mycielin w powiecie kaliskim uczestniczyłem w otwarciu drogi powiatowej z Dzierzbina do Zbierska.

Droga została uszkodzona na skutek działalności bobrów, dzięki współpracy gmin Mycielin i Stawiszyn oraz powiatu Kaliskiego udało się pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remont tej drogi.

2

2