W sobotę 9. lipca uczestniczyłem w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie, w trakcie której doszło do podpisania umowy o partnerstwie miast Krotoszyn i Okinoshima (Japonia).

 

Na ręce wiceburmistrza Okinoshimy Kousei Ikedy oraz burmistrza Krotoszyna Franciszka Marszałka przekazałem listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Wśród zgromadzonych gości obecny był m.in. ambasador Japoni w RP Shigeo Matsutomi, któremu zaprezentowałem potencjał społeczno-gospodarczy Wielkopolski. Uroczystość była też okazją do rozmów z przedstawicielami japońskiej administracji rządowej oraz świata biznesu, m.in. z członkami Stowarzyszenia Managerów Prefektury Shimane oraz Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego - JETRO Poland.

 

2 2 2 

2 2 2