Z inicjatywy radnego sejmiku województwa Jana Pikulika w północnej wielkopolsce zorganizowane zostało szkolenie na temat możliwości pozyskiwania funduszy unijnych w ramach PROW 2014-2020 w zakresie działań realizowanych przez Samorząd Województwa. Spotkanie, którego byłem uczestnikiem, odbyło się w środę 13. lipca w Urzędzie Miasta i Gmina Wysoka. Wzięli w nim udział samorządowcy z terenu trzech powiatów - pilskiego, złotowskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego, m.in. radni sejmiku województwa Jan Pikulik i Jerzy Kado oraz wicestarosta pilski Stefan Piechocki.
Tematyka prezentacji, przygotowanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, dotyczyła harmonogramu konkursów w ramach PROW 2014-2020, źródeł finansowania, kryteriów wyboru i oceny wniosków, a także funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w aspekcie możliwości wspierania inicjatyw lokalnych.
Po zakończeniu szkolenia, wspólnie z burmistrzem Wysokiej Markiem Madejem, radnym sejmiku Janem Pikulikiem i wicestarostą Stefanem Piechockim, odwiedziliśmy zakłady i gospodarstwa działające na terenie gminy Wysoka. W miejscowości Wysoczka obejrzałem zakład Hjort Knudsen Polen, produkujący meble tapicerowane oraz gospodarstwo sadownicze pana Karola Kuczerowskiego. Następnie w miejscowości Wysoka Mała odbyłem wizytę w gospodarstwie rolnym pana Tomasza Kaliskiego, a na zakończenie  odwiedziłem zakład Zodan w Wysokiej, który zajmuje się produkcją i montażem domów z drewna.

2  2 2

2 2 2