2W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 20 sierpnia odbyło się szkolenie organizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla kandydatów na moderatorów Wielkopolskiej Odnowy Wsi z południowej Wielkopolski.

Trzy częściowe szkolenie pozwala zdobyć przyszłym moderatorom niezbędną wiedzę i umiejętności do wspierania lokalnych społeczności w uruchamianiu i wdrażaniu procesów odnowy wsi w swoich sołectwach, które uczestniczą w programie Wielkopolska Odnowa Wsi. Ponadto przyszli moderatorzy zostaną przeszkoleni z zakresu przygotowanie i prowadzenie warsztatów dotyczących opracowania sołeckich strategii rozwoju.

2 2 2