2W poniedziałek 30 sierpnia w Urzędzie Gminy Przykona, w powiecie tureckim podpisałem z Wójtem Mirosławem Broniszewskim umowę dotyczącą budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykona i przebudowy sieci wodociągowej w Bądkowie Drugim i Boleszczynie.

Ponadto doposażona zostanie stacja uzdatniana wody w miejscowości Dąbrowa. Środki przyznane na realizację tego zadania to ponad 1,5 mln zł i pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2 2 2