2W poniedziałek 30 sierpnia w Urzędzie Gminy Bralin, w powiecie kępińskim razem z Wójtem Piotrem Hołosiem podpisałem umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcin.

Celem inwestycji jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców miejscowości Chojęcin – Parcele oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.  Środki przyznane na realizację tego zadania to 2 mln zł i pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach inwestycji planuje się budowę 0,090  km zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę i budowę 3,735 km sieci kanalizacyjnej.

2 2 2