2W poniedziałek 30 sierpnia w miejscowości Łęg Piekarski w gminie Dobra, w powiecie Tureckim uczestniczyłem w odbiorze nowopowstałego odcinka drogi gminnej wyremontowanego w ramach dofinansowania budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Całość inwestycji kosztowała ponad 244 tys. zł z czego przeszło 132 tys. zł pochodzi z dofinansowania z Budżetu Województwa Wielkopolskiego.

2