2W sobotę 11 września na zaproszenie Wójta Gminy Malanów Ireneusza Augustyniaka wziąłem udział w uroczystym otwarciu Świetlicy Wiejskiej w Celestynach, w powiecie tureckim.

Obiekt powstał od podstaw a blisko 60 procent kosztów zostało sfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nowy obiekt to ważny krok w rozwoju społecznym całego sołectwa i okolicy. Świetlica z pewnością przyczyni się do integracji mieszkańców oraz powstania kolejnych pięknych inicjatyw służących społeczności lokalnej. Teraz jest to miejsce spotkań dla mieszkańców. Serdecznie gratuluję determinacji wszystkim zaangażowanym w powstanie tego obiektu a zwłaszcza sołtysowi Celestyn.

2 2 2