Grabowski nowe fotKrzysztof Andrzej Grabowski

Urodził się 9 września 1973 roku w Kaliszu. Absolwent Technikum Mechanicznego w Liskowie, ukończył studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalizacji Administracja Samorządowa i Administracja Europejska. Ukończył również XVIII Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego prestiżową szkołę stworzoną i prowadzoną przez profesora Zbigniewa Pełczyńskiego z Oxfordu. W 2021 roku z powodzeniem został absolwentem międzynarodowych studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (MBA) w Głównej Szkole Menadżerskiej w Warszawie – kierunku skierowanego dla osób pełniących funkcję kierowniczego wysokiego szczebla. Ponadto ukończył kurs na uprawnienia pedagogiczne.

W latach 1994 - 2010 był Radnym, w latach 1994-1998 Członkiem Zarządu Gminy, a od 1998 przez 12 lat Przewodniczącym Rady Gminy Ceków-Kolonia. Swoim społecznym zaangażowaniem doprowadził m.in. do realizacji wielu inwestycji w gminie m. in. budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ,,Orli Staw", oczyszczalni ścieków, przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w całej gminie. Inicjator budowy licznych dróg gminnych i powiatowych w tym drogi wojewódzkiej Kalisz-Turek. Uczestniczył w zawarciu umowy partnerskiej z niemiecką gminą Amtsberg w dziedzinie edukacji, kultury i sportu.

Od 2006 do 2010 pełnił stanowisko rzecznika prasowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz asystenta posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba w latach 2009-2010.
Przez wiele lat związany zawodowo z dziennikarstwem. Pracował jako dziennikarz radiowy i telewizyjny w Kaliszu oraz dla redakcji obejmujących zasięgiem cały kraj m.in. RMF FM i "Teleexpressu". Aktywnie współpracujący z wielkopolskimi gazetami i czasopismami regionalnymi. Pięciokrotnie wyróżniony przez Państwową Inspekcję Pracy oraz przez Głównego Inspektora Pracy medalem „Za zasługi dla ochrony pracy".

Aktywnie działa jako prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Cekowie-Kolonii oraz Prezes Zarządu Powiatowego PSL powiatu kaliskiego. Ponadto jest wiceprezesem zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce oraz członkiem Rady Naczelnej PSL . W kwietniu 2012 roku został wybrany na wiceprezesa zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i tę funkcję pełni do tej pory.

W wyborach samorządowych w 2010 roku został wybrany na Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z list Polskiego Stronnictwa Ludowego, następnie został powołany na Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego i sprawował to stanowisko do końca kadencji. W 2014 r. uzyskał reelekcję i został ponownie Radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego uzyskując 22 967 głosów, a 1 grudnia 2014 r. został wybrany na Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. W 2018 roku ubiegał się ponownie z powodzeniem o mandat Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, uzyskując 21 429 głosów. W tym samym roku ponownie został wybrana na Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. Pełniąc tę funkcje nadzoruje Departamenty Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Gospodarki Mieniem.

Zaangażowany w działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Nieustannie promuje dorobek i osiągniecia wielkopolskiego sektora rolniczego oraz rolników. Kontynuator konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku” będącego jednym z najbardziej uznanych i prestiżowych wyróżnień przyznawanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Aktywnie działa na rzecz integracji i rozwoju lokalnych społeczności. Wspiera inicjatywy realizowane przez Lokalne Grupy Działania, Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich funkcjonujące na terenie naszego Województwa. Do jednych z najważniejszych inicjatyw realizowanych pod kierownictwem wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego zalicza się programy: „Wielkopolska Odnowa Wsi”, „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich”, „Deszczówka” oraz „Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, na które corocznie wojewódzki samorząd przeznacza wielomilionowe środki finansowe. Silnie promuje wielkopolskie dziedzictwo kulturowe i kulinarne, wspierając tym samym wielkopolskich producentów regionalnej i tradycyjnej żywności. Ponadto działa na rzecz budowy różnorodnej infrastruktury, również tej z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, które umożliwiają modernizację i budowę dróg, sieci wodno-kanalizacyjnych, szpitali oraz modernizacji obiektów edukacyjnych i kulturowych, polepszając komfort i jakość życia wielkopolan.

Samorząd Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Klub Radnych PSL Sejmik Województwa Wielkopolskiego

Polecam

Polskie Stronnictwo Ludowe

fml

impulswlkppsl

film

Rota

Losowe zdjęcie

Ta strona używa plików cookies.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com
© 2016 Krzysztof Andrzej Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego