Grabowski nowe fotKrzysztof Andrzej Grabowski

Ukończył studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu – specjalizacja administracja samorządowa i europejska. Ukończył również XVIII Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego – szkołę bardzo prestiżową, stworzoną i prowadzoną przez profesora Zbigniewa Pełczyńskiego z Oxfordu. Skończył m.in. kurs na uprawnienia pedagogiczne oraz kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych.

W latach 1994-2010 był Radnym gminy, a od 1998 przez 12 lat Przewodniczącym Rady Gminy  Ceków-Kolonia. Swoim społecznym zaangażowaniem doprowadził m.in. do realizacji wielu inwestycji: budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw”, służącego  kilkudziesięciu gminom z Wielkopolski oraz z województwa łódzkiego. Z jego inicjatywy wybudowano oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjną; urządzona została także sieć wodociągowa w całej gminie, budowano drogi gminne i powiatowe, wyremontowano drogę wojewódzką Kalisz-Turek. Zawarto umowę partnerską z niemiecką gminą Amtsberg w dziedzinie edukacji, kultury i sportu.

Przed objęciem funkcji Radnego Sejmiku IV kadencji i Członka Zarządu Województwa w Poznaniu był rzecznikiem prasowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz asystentem posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.

Przez wiele lat pracował jako dziennikarz radiowy i telewizyjny w Kaliszu; m.in. także dla RMF FM i "Teleexpressu". Współpracował z wielkopolskimi gazetami i czasopismami regionalnymi. Pięciokrotnie był wyróżniany przez Państwową Inspekcję Pracy w Ostrowie Wielkopolskim oraz wyróżniony przez Głównego Inspektora Pracy medalem "Za zasługi dla ochrony pracy".

Jest Prezesem Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Cekowie-Kolonii, Prezesem  Zarządu Powiatowego PSL w Kaliszu oraz Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce. Od kwietnia 2012 r. pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

W wyborach samorządowych w 2010 r. został wybrany na Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z list Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz został powołany na Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

W wyborach samorządowych w 2014 r. uzyskał 22 967 głosów i został ponownie wybrany na  Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Zasiada w Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Statutowej.

1 grudnia 2014 r. został wybrany na funkcję Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego.

W wyborach samorządowych w 2018 r. uzyskał 21 429 głosów i został ponownie wybrany na Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

23 listopada 2018, ponownie wybrany na funkcję Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego.

W kadencji 2018- 2023 pracuje także w Komisjach:  Budżetowej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Statutowej, Komisji Edukacji oraz Komisji Strategii i Rozwoju Województwa Wielkopolskiego.